018-47 48 200 info@tunaventilation.se

Vi hjälper er med

Ventilationsservice
i Uppsala

Högkvalitativ ventilationsservice i Uppsala och Upplands regionen

Tuna Ventilation är ett pålitligt företag som erbjuder högkvalitativ ventilationsservice i Uppsala och Upplands regionen. Vårt team består av certifierade specialister som är specialiserade på att säkerställa optimal luftcirkulation, genomföra noggranna kvalitetskontroller och utföra reparationer av ert ventilationssystem.

Fördelar med ventilationsservice för längre livslängd

Att regelbundet utföra service av ert ventilationssystem är avgörande för att förlänga dess livslängd. Genom att investera i professionell ventilationsservice kan ni minska driftstörningar och säkerställa att ert ventilationssystem fungerar effektivt över tid. Tuna Ventilation erbjuder kontinuerlig service för ventilationssystem och ventilationsaggregat.

Betydelsen av ventilationsservice

Även om det inte finns några strikta regelverk som kräver ventilationsservice, är det viktigt att förstå dess betydelse för att upprätthålla ett optimalt inomhusklimat. Genom att regelbundet utföra service av ert ventilationssystem kan ni säkerställa dess korrekta funktion och förebygga eventuella problem i framtiden.

Varför är ventilationsservice nödvändigt?

Rekommendationen är att serva och rengöra ventilationssystem var femte år. Detta för att den dagliga användningen av systemet leder till smuts i kanalerna och det kan i sin tur leda till andra problem. Med tiden kan följande problem uppstå:

 • Smutsiga filter som påverkar luftflödet och ert inomhusklimat.
 • Vid otillräcklig luftcirkulation i våtutrymmen finns risk för fukt- och mögelskador. 
 • Dammiga och smutsiga motorer och fläktar påverkar dess prestanda och livslängd. 

Efter att Tuna Ventilation har genomfört en ventilationsservice känner ni ofta av ett förbättrat inomhusklimat med optimala luftflöden. Fukt och imma kommer att avdunsta snabbare i våtutrymmen och ni upplever ofta mindre störning från fläktar och motorer. 

Processen för ventilationsservice

Vår ventilationsservice på Tuna Ventilation är utformad för att ge ert ventilationssystem den omtanke och kärlek det förtjänar. Vi är specialister på att skapa en hälsosam och behaglig inomhusmiljö för både privatpersoner och företag i Uppsala med omnejd. Med vår gedigna ventilationsservice kan ni vara säker på att ert ventilationssystem fungerar optimalt och att er inomhusluft är fräsch och ren.

Vår ventilationsservice omfattar följande moment:

 • Rengöring och rensning: Vi rengör noggrant alla ventilationskanaler och avlägsnar smuts och damm som kan ha samlats över tid.
 • Aggregat och delutbyte: Vid behov går vi igenom era ventilationsaggregat och delar av ventilationssystemet som kan behöva bytas ut eller repareras. Vi ser till att allt fungerar korrekt och optimerar ventilationen för bästa resultat.
 • Filterbyte: För att säkerställa en effektiv luftfiltrering byter vi ut gamla filter. Detta bidrar till en bättre luftkvalitet och minskad energiförbrukning.
 • Slutlig luftflödesmätning: Efter att ha genomfört ventilationsservicen utför vi en luftflödesmätning för att säkerställa att ni har rätt flöden för er fastighet.

 

Boka ventilationsservice eller teckna serviceavtal

Kontakta Tuna Ventilation idag för att boka ventilationsservice eller teckna ett serviceavtal för att säkerställa att ert ventilationssystem fungerar optimalt! Vårt erfarna team står redo att hjälpa både privatpersoner och företag med alla typer av ventilationsbehov i Uppsala och närliggande områden. Boka en ventilationstjänst från Tuna Ventilation.

   Er lokala ventilationsfirma i Uppsala

   VÅra tjänster

   Vi har kunskapen ni behöver för en bra ventilation.

   Installation - Ventilation

   Er pålitliga partner när det kommer till installation och injustering av ventilationssystem för att skapa ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat. 

   Service - Ventilation

   Specialiserade på att säkerställa optimal luftcirkulation, genomföra noggranna kvalitetskontroller och utföra reparationer för ert ventilationssystem.

   Injustering - Ventilation

   Injustering av ventilationssystem i samband med installation eller ombyggnation. Vi sätter stor vikt vid att genomföra en korrekt injustering för att säkerställa optimal funktion och luftkvalitet.

   Rengöring - Ventilation

   En väl fungerande ventilation är avgörande för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö. Vi är er pålitliga partner när det gäller ventilationsrengöring, vilket resulterar i friskare luft och kostnadsbesparingar.

   OVK - Ventilation

   Med våra OVK besiktningar kan ni vara säkra på att allt nödvändigt dokumenteras. Vår erfarna personal utformar OVK protokoll där resultaten från vår besiktning och eventuella fel eller brister i ert ventilationssystem tydligt noteras.