Injustering av ventilation

Att ha ett ventilationssystem kan förstöra lika mycket som det hjälper.

Med rätt injusterade luftflöden får du bort fukt och lukt.

Men med fel luftflöden kan det leda till mögel och fuktskador.

Därför är det väldigt viktigt att ditt ventilations system är rätt injusterat.

Du ska alltid ha ett undertryck i ditt hem.

Du får automatiskt undertryck med mekaniskfrån luft och friskluftsventiler eller om du har självdrag. Dock är det lika viktigt med en injustering av mekanisk frånluft så som ett ftx.

 

UNDERTRYCK= Det suger ut mer luft än vad det hinner komma in i huset.

Med för mycket undertryck kan du få försämrad återvinning.

 

ÖVERTRYCK= Du får in mer luft än vad det hinner suga ut.

 

Orsaker till övertryck kan bero på:

  • Igensatta filter
  • Smutsiga frånluftskanaler
  • Fel injusterat
  • Nedsatt kapacitet på fläktar

Övertryck kan endast förekomma med mekanisk tilluft. Tillexempel ftx system.

Med självdrag eller bara med mekanisk frånluft kan du aldrig bilda ett övertryck

 

BALANS= Lika mycket frånluft som tilluft, förekommer i vissa miljöer