018-47 48 200 info@tunaventilation.se

Vi hjälper er

Be om en kostnadsfri
offert för er ventilation

VÅra tjänster

Vi har kunskapen ni behöver för en bra ventilation.

Installation - Ventilation

Er pålitliga partner när det kommer till installation och injustering av ventilationssystem för att skapa ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat. 

Service - Ventilation

Specialiserade på att säkerställa optimal luftcirkulation, genomföra noggranna kvalitetskontroller och utföra reparationer för ert ventilationssystem.

Injustering - Ventilation

Injustering av ventilationssystem i samband med installation eller ombyggnation. Vi sätter stor vikt vid att genomföra en korrekt injustering för att säkerställa optimal funktion och luftkvalitet.

Rengöring - Ventilation

En väl fungerande ventilation är avgörande för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö. Vi är er pålitliga partner när det gäller ventilationsrengöring, vilket resulterar i friskare luft och kostnadsbesparingar.

OVK - Ventilation

Med våra OVK besiktningar kan ni vara säkra på att allt nödvändigt dokumenteras. Vår erfarna personal utformar OVK protokoll där resultaten från vår besiktning och eventuella fel eller brister i ert ventilationssystem tydligt noteras.